Website offline op zondag

Omdat God bij de schepping heeft ingesteld op zondag te rusten en deze dag aan Hem te wijden is deze website zondag offline.

Wij staan met plezier de andere 6 dagen van de week voor u klaar!

Laat ons den rustdag wijden
Met psalmen tot Gods eer.
’t Is goed, o Opperheer,
Dat w’ ons in U verblijden;

(Psalm 92 vers 1a)