Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESGRADO

Artikel 1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden van ESGRADO zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een afnemer aangegaan met de aanbieder ESGRADO.
1.2 Degene met wie opdrachtnemer, een leveringsovereenkomst sluit, hierna genoemd koper, word geacht deze voorwaarden te hebben inzien en aanvaard.

Artikel 2 Verzending en levering
2.1 Na ontvangst van de aanbetaling is de bestelling gemiddeld binnen 3-4 weken klaar en kan deze afgehaald worden. Tegen meerprijs is bezorgen & montage ook mogelijk. U word voordat het meubel klaar is duidelijk op de hoogte gesteld.
2.2 De opgegeven levertijd is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vertraagde levering (bijv. door overmacht) word tijdig aan u doorgegeven. Vertraagde levering geeft evenmin het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 3 Overmacht
3.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan ESGRADO kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, transportproblemen, brand, oorlog, bijzondere weersomstandigheden, bedrijfsstoringen.
3.2 Is de overmachtsituatie van blijvende aard dan heeft ESGRADO het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 4 Geschillen

4.1 Op alle rechten,verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn,is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 5 GARANTIE 
5.1 Garantie op steigerhouten meubelen
De onderstaande termen vallen onder een 1 jarige garantie:
het eraf komen of het niet hechten van wash en Lak, het kapot gaan van laden, het niet functioneren van ladegeleiders, het kromtrekken van deuren meer dan 2cm.
De onderstaande termen vallen niet onder de garantie:
krimpen en scheuren en werking van het hout , 100% rechte planken, overal dezelfde dikte van de planken, kleur verschillen van foto’s en het resultaat in het echt. 

De foto’s kunnen namelijk licht afwijken van de meubels , vaak gaat het om kleine details, of kleine kleurverschillen.
Om dit te voorkomen raden wij daarom aan om vooraf een kijkje te komen nemen in onze showroom. 


5.2 Garantie op kussens

De beperkte garantie beschermt de oorspronkelijke koper als meubelstoffen van Sunbrella® of onbruikbaar zouden worden door verlies van kleur of kracht bij normaal gebruik en weersomstandigheden. 

De beperkte garantie geldt tot 2 jaar na de aankoopdatum. Deze beperkte garantie geldt alleen voor Sunbrella Indoor & Outdoor Furniture meubelstoffen. Ze is geldig op basis van een aankoopbewijs van de oorspronkelijke koper. Ze dekt niet het normaal onderhoud en schoonmaken van de stof, schade door verkeerd gebruik, misbruik of installatiefouten, of kosten voor vervanging van de stof, inclusief werkuren en installatie. 

Sunbrella is gewoonlijk een onderdeel van een eindproduct zoals kussens of zonwering. De betrokken stoffen moeten altijd worden gebruikt voor materialen die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis om mogelijke schade aan de Sunbrelladoeken te voorkomen. ESGRADO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan de stof door of vanwege andere elementen die in het eindproduct verwerkt zijn of door gebrek aan routineonderhoud (zie de materiaal & onderhoud). In geen enkel geval kan dergelijke schade onder de garantie vallen. De koper moet contact opnemen met de leverancier van het item dat de gebreken veroorzaakt. De aansprakelijkheid van ESGRADO blijft uitdrukkelijk beperkt tot deze garantie. ESGRADO behoudt zich het recht om de stof bij een schadeclaim te onderzoeken. 

ESGRADO zal de koper gratis een nieuwe, gelijkwaardige stof van Sunbrella leveren om de onbruikbaar geworden stof te vervangen. Het restant van de oorspronkelijke garantie gaat over op de vervangstof.


5.3 Garantie op hardsteen wasbakken en bladen

De hardsteen wasbakken en bladen worden door ons gecontroleerd op breuk en beschadigingen. Wij geven geen garantie op aders, kleine haarscheurtjes of vlekken die in het hardsteen kunnen zitten. Ook geven wij geen garantie op de verschillende kleuren die in het hardsteen kunnen zitten. Dit omdat het gaat om een natuurproduct en de wasbakken en bladen gecontroleerd zijn.

Bij afhalen van de wasbakken en bladen is het niet mogelijk de wasbak te retourneren of om te ruilen.
Heeft u (een) wasbak(ken) of een blad(en) gekocht en deze laten toesturen, dan is het onder onderstaande voorwaarde wel mogelijk te retourneren.

– De wasbak(ken) is (zijn) beschadigd aangekomen
– De blad(en) is (zijn) beschadigd aangekomen

Werkwijze routneren

Als de wasbak(ken) of het blad(en) beschadigd is of zijn aangekomen dienen wij binnen 1 week op de hoogte gesteld te worden van het probleem.
Het retourneren dient 1 tot 2 weken na ontvangst te geschieden.  

5.4 Garantie op hardsteen bladen of overige hardsteen producten

De hardsteen wasbakken worden door ons gecontroleerd op breuk en beschadigingen. Wij geven geen garantie op aders, kleine haarscheurtjes of vlekken die in het hardsteen kunnen zitten. Ook geven wij geen garantie op de verschillende kleuren die in het hardsteen kunnen zitten. Dit omdat het gaat om een natuurproduct en de wasbakken gecontroleerd zijn.

Bij afhalen van de wasbakken is het niet mogelijk de wasbak te retourneren of om te ruilen.
Heeft u een wasbak gekocht en deze laten toesturen, dan is het onder onderstaande voorwaarde wel mogelijk te retourneren.

– De wasbak is beschadigd aangekomen

Het retourneren dient 1 week na ontvangst te geschieden. 


Artikel 6 Herroepingrecht

Alle artikelen worden op maat gemaakt waardoor de wet verkoop op afstand niet geldt.

Artikel 7 Aanbetaling
Na overeenkomst van de koop vragen wij een aanbetaling van 50%.
Na ontvangst van de aanbetaling gaan wij met de productie beginnen en kan de opdracht niet meer geannuleerd worden.
Resterende betaling kan gedaan worden bij het afhalen of afleveren van de bestelling.

Artikel 8 Resterende betaling
Koper heeft voor de resterende betaling 3 betalingsmogelijkheden:
I-Deal:
Via de webshop (www.esgradowebshop.nl) kunt u via I-Deal direct online betalen via uw eigen bank. Onder andere Rabobank, ABN Amro en de Postbank worden op dit moment ondersteund door I-deal.
Overboeking:

Bij akkoord ontvangen wij graag een aanbetaling van 25% op het onderstaande rekeningnummer d.m.v. overboeking. 
Rabo 146762193 T.N.V. ESGRADO 
Mobiele Pin:

Bij het afhalen of afleveren van de meubelen ontvangen wij graag de betaling via onze mobiele pin. 

Artikel 9 Copyright
Niets uit de website van de verkoper mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van ESGRADO

Artikel 10 Bedrijfsinformatie

ESGRADO Showroom (factuuradres)
Westeinde 5a
3366BL WIJNGAARDEN 

ESGRADO Werkplaats (aflever adres)
Polderweg-Oost 10C
2973AN MOLENAARSGRAAF 

Tel: 0622789903 

www.esgrado.nl
info@esgrado.nl 

KVK nummer ESGRADO 51663430
BTW nummer ESGRADO NL074112442B01
Rabobank 146762193
IBAN NL23RABO0146762193